Välkommen till hemsidan för Roslagsveteranerna

 

 

OK ROSLAGEN INBJUDER TILL VETERANTOUR DEN 15 MARS 2018

 

Anmälan:         Vid start

 

Samling:           OK Roslagens klubbstuga Lommarvägen 44

Vägvisning:      Skärm på Estunavägen gamla utfarten mot Grisslehamn

 

Start:                 9.30 – 11.00

 

Kartskala:         1: 7 500

 

 

Banor:               Korta                 2,5 km

                           Mellan               3,5 km

                           Långa                4,5 km

 

Terräng:            Måttligt kuperad lättframkomlig många stigar snödjup på öppna ytor ca 10 cm i                            skogen mindre i dag den 4 mars 2018

 

Definitioner:    Finns lösa och på kartan

 

Ombyte och    I klubbstugan

Dusch:

 

Avgift:               50 kronor

 

Självservering:  Kaffe/te och smörgås

VÄLKOMMEN

 

 

INBJUDAN

2018-03-22 Vallentuna IP

Vallentuna Ishall ca 800 m från Vallentuna station

Roslagsbanan eller buss 610 till Vallentuna station. Ev. buss 660 till Ishallen.

Vägvisning från rondellen där Lv 268 Angarnsvägen korsar Lv 264 Arningevägen.

Karta 1: 7 500 med banpåtryck. Svag och måttlig kuperad skogsmark.

(Om snödjupet är större än 25 cm går banorna i villaområden med kontroller i skog).

Avstånd till start ca 250 m,

Startavgift 50kr. Endast kontanter.

Start 9:30 – 11.

Banlängder:  2,5km, 3,7km, och4,7km.

Sportident på hela banan.

Omklädning och dusch inomhus.

Fikarum och servering finns i ishallen.

Upplysningar Rune Thurén 070 639 57 65

 

 

Inbjudan Roslagsveteranerna 2018-03-27 OBS Tisdag
 
Samling OK Österåkers klubbstuga Hackstastugan
 
Parkering vid sporthallen, OBS glöm inte P-skiva.
 
Omklädnad och dusch i sporthallen.
 
Start: 09.30 – 11.00
 
Banor ca:
A = 4,5 km
B = 3,5 km
C = 2,5 km
 
SportIdent på samtliga controller
 
Startavgift 50:--
 
OBS! ett nytt MTB spår är under anläggning och är inte med på kartan.
 
Banläggare: Alf Persson
Upplysningar: 070-2159081
Välkomna
OK Österåker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

Allmänt

Inbjudan i Eventor.

Alla arrangörer ska lägga ut inbjudan på Eventor samtidigt som skickar den till undertecknad. De arrangörer som har föranmälan via eventor

tar inte ut avgift för anmälda som ej startar.

För att kunna lägga in en tävling, måste man vara inloggad i Eventor som administratör.  Respektive klubbs Eventor-ansvarig kan tilldela adminstratör-behörighet. På startsidan finns Hjälp och support, klick på den. Välj sedan Guide: Lägga till och administrera tävling. Sedan är det bara att följa istruktionerna.